Juridisk professionel hjælp er en nødvendighed, hvis man vil stifte sit eget selskab. Dette gælder uanset, om man ønsker at stifte et kaptalselskab såsom et aktieselskab - forkortet A/S - et anpartsselskab - forkortet ApS - eller et iværksætterselskab - forkortet IvS - eller en helt anden form for selskab. For ved oprettelsen af et selskab er der bestemte juridiske procedurer, man skal igennem, hvor dokumenter skal skrives i overensstemmelse med lovene inden for området. Det er her, en ...